Harry de Vroome

Door het Coronavirus zijn we in ruim een maand tijd verworden tot een anderhalvemeter-samenleving. Sociale onthouding in de publieke ruimte is door het Rijk, in nauwe samenwerking met het RIVM, voorgeschreven met het doel de pandemie in te dammen bij het ontbreken van een vaccin tegen COVID-19. Om die reden heeft Het Drentse Landschap onlangs besloten alle evenementen en activiteiten die tot en met 1 juni op de agenda staan af te gelasten. Omdat duidelijk is geworden dat ook na 1 juni de anderhalvemeter-afstandsregel van kracht zal blijven, hebben we besloten de uitreiking van de Harry de Vroome Penning op 25 juni 2020 af te gelasten.

De Harry de Vroome-Penning wordt tweejaarlijks uitgereikt aan inspirerende projecten of initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van het landschap in Drenthe. Centraal daarbij staat een duurzame kwaliteitsbevordering van het landschap. Dit kan gaan om landschapsprojecten, gebouwen/ bouwwerken of infrastructuur. Op onze oproep om voor 11 april projecten en initiatieven voor te dragen voor de Harry de Vroome-penning 2020 is goed gehoor gegeven. Er zijn mooie initiatieven en projecten voorgedragen.

De Harry de Vroome-werkgroep die zich bezighoudt met de jurering van de inzendingen voor de Harry de Vroome-Penning 2020 heeft besloten, nu er geen uitreiking plaats kan vinden, de toekenning van de prijs een jaar door te schuiven. Op 25 juni 2020 zou tijdens een gezamenlijke bijeenkomst met het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe (PCB Drenthe) in de Margaretha kerk in Odoorn de Harry de Vroome-Penning 2020 én de eerste Groene Anjer Prijs van de PCB Drenthe uitgereikt worden.

Samen met het PBC Drenthe hebben we besloten dat de uitreiking verplaatst gaat worden naar 2021. Inzendingen die zijn ingediend voor 2020 zullen meegenomen worden in de beoordeling van volgend jaar. De inzenders zijn hier inmiddels over geïnformeerd.

Eerder winnaars van de Harry de Vroome penning

• 2018 – Stichting Drents Heideschaap voor de nieuwbouw van de schaapskooi in Ruinen.
Daarnaast zijn er twee oeuvreprijzen uitgereikt; aan Bernhard Hanskamp en Jan Grotenhuis.
• 2016 – Landschapsarchitect Aleks Droog van Parklaan Landschapsarchitecten voor de geluidwal langs en het ecoduct over de A28 ter plaatse van het Dwingelderveld.
• 2014 – Architect Cor Kalfsbeek en landschapsarchitect Ank Bleeker voor hun samenwerking bij de realisatie van nieuwe landgoederen in Drenthe.