Samenwerken

Bezoek het Noorden zoekt nadrukkelijk de samenwerking met andere partners, zoals VVV’s, lokale overheden, koepelorganisaties en toeristische ondernemers. Op deze manier kan de website gevuld worden.
Met wie werkt Bezoek het Noorden zoal samen:

staatsbosbeheer

vogelbescherming nederland

beleefdewaddennatuur

drents-landschap

gronings-landschap

WTC Expo

huurkraam

IVN Westerwolde

Wilt u ook met ons samenwerken, stuur dan een mailtje naar info@bezoekhetnoorden.nl