Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV heeft een inrichtingsplan gemaakt voor het gebied Flessenhals bij Borger. Dit is een deelgebied dat in het Hunzedal ligt en onder het beheer van Stichting Het Drentse Landschap valt. Het inrichtingsplan is inmiddels door de samenwerkingspartners, na inspraak van bewoners uit het gebied, goedgekeurd. De werkzaamheden voor de inrichting van het gebied worden uitgevoerd door aannemer Fuhler B.V. uit Emmen.

Het nieuw in te richten gebied is onderdeel van het Voorste diep, bovenloop van de Hunze. Net als in andere deelgebieden van het Hunzedal wordt de gekanaliseerde loop teruggebracht als meanderende beekloop. Dit is beter voor het beekmilieu en water beter kan beter worden vastgehouden. Zeker met het oog op de steeds vaker voorkomende perioden van droogte is dit zeer gewenst.

Het Drentse Landschap heeft in samenwerking met de projectpartners de provincie Drenthe, Gemeente Borger Odoorn en het Waterschap Hunze en Aa’s, aan ingenieursbureau Royal HaskoningDHV opdracht gegeven een inrichtingsplan voor dit gebied te maken. Tijdens een informatieavond in 2018 is dit plan aan de inwoners van Borger gepresenteerd.

Eind augustus zal aannemer Fuhler B.V. uit Emmen starten met de inrichting van het deelgebied Flessenhals bij Borger. Dit gebied sluit aan bij het in 2014 ingerichte gebied Mandelanden en ligt tussen de N34 en de Eeserstraat. De inrichting betekent het dempen van de gekanaliseerde beek en het herstellen van de oude beek, zoals deze op historische kaarten vermeld staat. In plaats van een stuw zal er een vistrap worden aangelegd. Ook zal ter hoogte van de sportvelden bij Borger een oude meander worden hersteld. Vanaf het fietspad ter hoogte van de Kanaaldijk is de meander goed te zien. Aan de randen van dit deel van de Flessenhals zullen bomen en struiken worden geplant. De beplanting zal grotendeels uit vruchtdragers bestaan. Dit is het eerste deel van het te realiseren voedselpad Borger. Deze loopt uiteindelijk door naar Borger–Oost.

Voor de uitvoering van dit project heeft Het Drentse Landschap een zogenoemde ELFPO (“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling; Europa investeert in zijn platteland POP3 subsidie”) ontvangen.