Het gaat om molen De Hoop in Wachtum, molen De Albertdina in Noord-Sleen en molen De Arend in Coevorden. Inmiddels zijn nu vijf van de zeven molens, die de Gemeente Coevorden aan Stichting Het Drentse Landschap overdraagt, in het bezit van de stichting gekomen. Jeroen Huizing, wethouder van de Gemeente Coevorden, en Sonja van der Meer, directeur van Stichting Het Drentse Landschap, hebben de symbolische overdrachtshandeling verricht.

Vertegenwoordigers van de Gemeente Coevorden, Stichting Het Drentse Landschap en de drie betrokken molens kwamen maandagmiddag 24 februari in dorpshuis De Kom in Wachtum bijeen voor de overdracht. Met het bevestigen van een nieuwe naamplaat op molen De Hoop in Wachtum is op 24 februari jl. de overdracht van de drie molens symbolisch gevierd. De eerste twee van de zeven molens, De Jantina Helling in Aalden en De Bente in Dalen, zijn in december 2018 al in het bezit van de Stichting gekomen. Het is de bedoeling dat de laatste twee molens, de Jan Pol in Dalen en De Hoop in Sleen, voor eind 2020 overgedragen zijn.

Wethouder Huizing gaf aan vertrouwen te hebben in Het Drentse Landschap als beheerder van de molens: “Het besluit om de zeven molens over te dragen aan Het Drentse Landschap is weloverwogen genomen. Stichting Het Drentse Landschap heeft jarenlange expertise op het gebied van erfgoed en de molens zijn bij de stichting in goede handen.”

Directeur Sonja van der Meer gaf aan dat lokale gebruikers, vrijwilligers, molenaars en andere belanghebbenden op dezelfde wijze betrokken blijven bij de molens als voor de overname het geval was. “De overdracht laat zien dat de Gemeente Coevorden waardering en vertrouwen heeft in onze organisatie. Wij zullen zorgen dat dit vertrouwen niet beschaamd wordt. Ons primaire doel is om de molens, ook voor de komende generaties, in goede staat te behouden.”

Voor molen De Hoop is, samen met molenaar Bod Duste, een nieuwe folder ontwikkeld in de nieuwe huisstijl van Het Drentse Landschap. De andere molens in Coevorden krijgen binnenkort ook een nieuwe folder.