Binnenkort komt Stichting Het Drentse Landschap met een lijvig boek over de Hunze en het Hunzedal. Het boek brengt in beeld hoe dit gebied in nauwelijks twintig jaar tijd spectaculair veranderde van één grote aardappelakker in ongekend rijke natuurgebieden. Het Hunzedal geeft een overzicht van de geschiedenis van de Hunze en hoe de natuurontwikkelingsprojecten dit deel van Drenthe een nieuw leven gaven. Het Hunzedal laat de lezer kennismaken met tal van bijzondere planten en dieren die terug zijn van weggeweest in en rond de Hunze.

 

Dertig jaar geleden was de Hunze niet veel meer dan een afwateringskanaal dat overtollig landbouwwater richting Zuidlaardermeer afvoerde. Halverwege de jaren negentig nam Het Drentse Landschap het initiatief voor de Hunzevisie. Hierin stond een heldere boodschap: laten we gebruikmaken van de waardevolle kwelwaterstromen vanaf de Hondsrug om de processen weer op gang te krijgen waar ten bate van de landbouw destijds abrupt een eind aan gemaakt werd. En laten we de Hunze zijn oude loop teruggeven en de beek net als vroeger de ruimte geven om buiten zijn oevers te treden. Dit laatste werd extra belangrijk toen het tijdelijk bergen van water een landelijk beleidsdoel van de overheid werd.

 

Zeldzame soorten

Sinds 2000 heeft Het Drentse Landschap zo’n vijftien natuurontwikkelingsprojecten in het Hunzedal uitgevoerd. In totaal gaat het alleen al in Drenthe om meer dan 1500 hectare nieuwe natuur.

In Het Hunzedal worden deze ontwikkelingen in tekst en beeld op de voet gevolgd. Zeldzame libellensoorten als Glassnijder en Vroege glazenmaker, die je tot voor kort vrijwel alleen in grote laagveenmoerassen als De Wieden zag, hebben de afgelopen jaren ontdekt dat het goed toeven is in het Hunzedal. Ronduit spectaculair is de groei van de vissenpopulatie in de Hunze waar stuwen vroeger voor beekvissen de weg stroomopwaarts naar de paaigebieden belemmerden. Inmiddels zijn de stuwen vervangen door tientallen keiendrempels die het mogelijk maken dat vissen in kleine stapjes de Hunze tot Gasselternijveen op kunnen zwemmen. Beekvissen als de Serpeling en het Bermpje worden weer in de Hunze waargenomen en de Windes doen het er zonder meer prima.

 

Het Hunzedal is een uniek boek over de fascinerende geschiedenis van een beekdallandschap. De meeste foto’s zijn gemaakt door Geert de Vries. Bertus Boivin schreef de teksten en Gacreatief deed de vormgeving. Samen met hen zaten in de redactie namens Het Drentse Landschap voormalig directeur Eric van der Bilt, sectorhoofd Natuur en Landschap Uko Vegter en sectorhoofd Communicatie Sonja van der Meer. Het boek is in de boekhandel of via de website www.drentslandschap.nl/winkel te bestellen.