Wilde bijen zijn verantwoordelijk voor 80% van de bestuiving en zijn daarom onmisbaar. Toch hebben wilde bijen het niet makkelijk in Nederland. De helft van alle 359 soorten is bedreigd. Om de wilde bijen te ondersteunen organiseren Het Drentse Landschap en Landschapsbeheer Drenthe in samenwerking met Nederland Zoemt op 15 en 16 maart de Bijenwerkdag.

De grootste bedreiging waar wilde bijen mee te kampen hebben, is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Tijdens de Bijenwerkdag wordt hier wat aan gedaan en u kunt daarbij helpen! Om het aantal nestgelegenheden te vergroten worden er bijenhotels gebouwd, open zandplekken gecreëerd en steilwandjes aangelegd. Daarnaast worden bloemenmengsels gezaaid en struiken geplant om de voedselvoorziening (nectar en stuifmeel) te verbeteren.

Waar?
Tijdens de Bijenwerkdag kunt u in Drenthe op maar liefst 13 locaties wilde bijen ondersteunen. Help bijvoorbeeld mee bij het Duurzaamheidcentrum in Assen met de afronding van de bijenheuvel. Bij OBS De Vijverstee in Vries wordt een insectenhotel geplaatst en wilde bloemenplekken gecreëerd. In Noordscheschut gaan inwoners aan de slag in het belevingsbos met onder andere het aanplanten van bij-vriendelijke beplanting. Maar ook in Oosterhesselen, Dalen, Zweeloo, Weiteveen, Hoogeveen, Drogteropslagen, Koekangerveld, Kolderveen en Beilen wordt gewerkt voor de Wilde Bij. Kijk op www.nederlandzoemt.nl of www.nldoet.nl voor alle specifieke informatie, meld u aan en doe mee! De wilde bijen zijn uw hulp meer dan waard!

Wat is Nederland Zoemt?
Met Nederland Zoemt wordt gezorgd voor structureel meer voedsel en nestgelegenheid voor wilde bijen. Dit gebeurt ook op de Bijenwerkdag. Met z’n allen aan het werk voor de wilde bij. In Nederland Zoemt werken LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu samen. Nederland Zoemt is mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.