Het is niet direct zichtbaar, maar onder en vlak boven de waterspiegel van de Waddenzee bevinden zich ruim 10.000 soorten dieren, van groot tot klein, en zo’n 250 plantensoorten. Door deze unieke natuur en veelheid aan biotopen is de Waddenzee in 2009 door UNESCO tot Werelderfgoed verklaard. Groningen is daarmee de trotse medebezitter van een gebied dat thuishoort in hetzelfde rijtje als de Grand Canyon in de Verenigde Staten en het Great Barrier Reef in Australië!

Het Waddengebied

Het gebied strekt zich uit tussen Den Helder in Nederland en Esbjerg in Denemarken, heeft een lengte van 500 km en een breedte van gemiddeld 20 km. De oppervlakte bedraagt ongeveer 10.000 km², waarvan het Groningse gedeelte het meest ongerept is.

Een uitgebreid stelsel van geulen en geultjes wordt afgewisseld door droogvallende zandplaten. Mosselbanken, voedselrijk slikwad, uitgestrekte kwelders, witte zandstranden en duinen en hier en daar wuivende zeegrasvelden.

Deze variatie aan landschappen maakt de Waddenzee tot een uniek leefgebied, waarvan vele bezoekers het hele jaar door kunnen genieten. De Waddenzee is een onmisbare tussenstop voor miljoenen vogels tijdens hun trektocht. En meer dan 10.000 vaak zeldzame plant- en diersoorten vinden hier hun thuis.

De Waddenzee van Nederland en Duitsland is werelderfgoed sinds 2009. In 2014 is het Deense deel ook bijgeschreven, waardoor de Waddenzee nu compleet op de Werelderfgoedlijst staat.

Bijzondere plekken