In het kader van Oktober Kindermaand zijn op 19 september twaalf kinderdirecteuren aan de slag gegaan als Baas voor één dag van een twaalftal organisaties in Drenthe, waaronder Stichting Het Drentse Landschap en het Hunebedcentrum. Véronique Meijer, leerlinge van basisschool De Eshoek uit Annen, trad aan als kinderdirecteur van Het Drentse Landschap en Max Alblas van CBS De Borgh uit Borger kreeg die taak bij het Hunebedcentrum. Na een overleg over de bewustwordingscampagne Hunebedden die onlangs van start is gegaan, zijn de kinderdirecteuren benoemd tot Ambassadeur van de hunebedden. Hun zinvolle suggesties worden meegenomen in de ontwikkeling van een lesprogramma over hunebedden en een nieuw hunebedpaspoort.


Véronique en Max deden mee aan een speciale actie van Kunst&Cultuur Drenthe (K&C), waarbij leerlingen uit groep 8 de baas konden worden van een grote, culturele instelling in de provincie. Uit alle ‘sollicitanten’ werden zij geselecteerd om de rol van kinderdirecteur op zich te nemen. Door ondertekening van een speciaal opgesteld arbeidscontract werd het tijdelijke ‘dienstverband’ vastgelegd.

Véronique werd aan het begin van haar werkdag thuis opgehaald door Sonja van der Meer, directeur van Het Drentse Landschap die als privéchauffeur optrad. Ze werd vervolgens naar het gemeentehuis van Aa en Hunze gebracht voor een werkontbijt met waarnemend burgemeester Ton Baas en leerplichtambtenaar Monique Willems van de gemeente Aa en Hunze. Vervolgens werd ze naar De Eshoek in Annen gereden waar zij de burgemeester op haar school ontving en burgemeester Baas assisteerde bij het burgemeestersspel in groep 6.

Rond de lunch arriveerde Véronique met haar chauffeur bij het Hunebedcentrum in Borger. Daar stond een werklunch op het programma. Deelnemers aan dat werkoverleg waren naast de beide kinderdirecteuren Max en Véronique de directeuren, Hein Klompmaker (van het Hunebedcentrum) en Sonja van der Meer (van Het Drentse Landschap). De volwassen directeuren wilden graag weten wat de kinderdirecteuren hebben meegekregen van de bewustwordingscampagne rond de hunebedden, die op 12 augustus is gestart door plaatsing van waarschuwingsborden bij het grootste hunebed (D27) van Drenthe, gelegen naast het Hunebedcentrum. Ook werd hen gevraagd mee te denken over mogelijke vervolgstappen van de campagne. De kinderdirecteuren kwamen met de suggestie een lesprogramma te maken over hunebedden zodat kinderen leren wat hunebedden zijn en waarom zij respect verdienen. Ook werd het idee voor een speciaal hunebedpaspoort geopperd. Na afloop van het werkoverleg zijn de beide kinderdirecteuren benoemd tot Ambassadeur hunebedden. Zij ontvingen een certificaat met deze eretitel en krijgen nog een passende bodywarmer met opdruk.

Na het lunchoverleg vervolgden beide kinderdirecteuren hun werkdag bij hun respectievelijke organisaties. Véronique reisde met haar chauffeur naar het kantoor van Het Drentse Landschap in Assen (waar o.a. een bespreking met de organisatoren van het Kinder Buiten Festival gepland stond) en Max bleef in Borger bij het Hunebedcentrum aan het werk. Na een lange werkdag zat het directeurschap er voor beide kinderen weer op, maar als Ambassadeur hunebedden zullen zij in de toekomst zeker vaker worden ingeschakeld.