Neanderthalers -.

In het Duurzaamheidscentrum Assen is dinsdagavond tijdens de lezing van Marcel Niekus, het duizendste boek van Neanderthalers in Noord-Nederland uitgereikt. Mevrouw Garming, geboren Drentse, maar tegenwoordig woonachtig in Amsterdam, kwam speciaal naar Assen voor het bijwonen van de lezing over het onderzoek naar Neanderthalers in Noord-Nederland. Het was voor de medewerkers van Het Drentse Landschap al duidelijk dat deze avond het duizendste exemplaar verkocht zou gaan worden. Mevrouw Garming kocht het boek als cadeau voor haar broer. Zij ontving het boek, samen met een bos bloemen, uit handen van Marcel Niekus die het boek samen met Evert van Ginkel schreef.

De belangstelling voor het boek de Neanderthalers in Noord-Nederland is enorm. Op 4 oktober jl. vond de boekpresentatie in het Drents Museum plaats en inmiddels is, in amper één maand tijd, het duizendste exemplaar van Neanderthalers in Noord-Nederland over de toonbank gegaan. De eerste druk kent een oplage van 1500 exemplaren en met de decembermaand nog voor de boeg lijkt het erop dat de eerste druk binnen afzienbare tijd uitverkocht zal zijn.

Het boek Neanderthalers in Noord-Nederland, leven aan de rand van de oerwereld vertelt het verhaal van de oermensen die circa. 400.000 tot 40.000 jaar geleden onze regio bevolkten. De schrijvers, archeologen Marcel Niekus en Evert van Ginkel gaan uitgebreid in op de geschiedenis van het archeologische onderzoek naar de Neanderthalers en de laatste inzichten. In het boek passeren vele vondsten de revue en wordt uitgebreid ingegaan op de activiteiten die de Neanderthaler in Noord-Nederland ontplooide. De Noord-Nederlandse vondsten worden tevens geplaatst in een breder Europees kader, zowel vanuit historisch, geologisch als archeologisch perspectief. Naast een introductie op de evolutie van de mens, het Neanderthaleronderzoek en de belangrijke vindplaats Peest, wordt in het boek inzicht gegeven in de basisbeginselen van de geologie, tradities in vuursteenbewerking en vele andere onderwerpen. Het boek, dat door Frans de Vries is vormgegeven, is rijk geïllustreerd. Mede dankzij korte persoonlijke verhalen van mensen die een rol hebben gespeeld in het onderzoek, is het voor een brede doelgroep geschikt.

Titel: Neanderthalers in Noord-Nederland – Leven aan de rand van de oerbeeld
Auteurs: Marcel Niekus & Evert van Ginkel
Vormgeving en fotografie: Frans de Vries
Uitgever: Het Drentse Landschap
Prijs: 24,50 euro (256 blz.)