Op donderdag 19 april a.s. om 14.00 uur houdt de Vereniging Nieuwe Wildernis haar jaarlijkse participantenbijeenkomst op het Landgoed van Roel Tissingh. Belangstellenden kunnen zich opgeven via aanmelden@drentslandschap.nl. Na aanmelding ontvangt u het adres van het landgoed.

De Vereniging Nieuwe Wildernis stelt zichzelf ten doel aandacht te vragen voor de intrinsieke waarde van natuur. Een aantal natuur beherende organisaties en particulieren hebben een deel van hun bezit afgezonderd en terugegeven aan de natuur voor tenminste 50 jaar. De vereniging wil o.a. door middel van natuurfilosofische bijeenkomsten een andere grondhouding van de mens onder de aandacht brengen. Jaarlijks houdt de vereniging een bijeenkomst om dit thema aan de orde te stellen. Dit jaar is de bijeenkomst bij Roel Tissingh die zo’n 13 jaar geleden zijn moderne melkveehouderij verruilt voor een nieuw leven als landgoedbeheerder. Met behulp van een financiële compensatieregeling wordt bosplantsoen ingeplant met de opzet van een landgoed. Tien jaar geleden heeft hij zich aangesloten bij de vereniging Nieuwe wildernis. Een gedeelte van het gebied wordt tenminste voor 50 jaar met rust gelaten. Op 19 april a.s. zijn wij getuige van de huidige stand van zaken en het proces van droom naar daad.

Programma
14.00 uur Inloop
14.30 uur Welkom en rondleiding landgoed
15.15 uur Roel Tissingh over zijn wildernis
15.30 uur Eef Arnolds prikkelt onze zinnen met een voordracht, getiteld ‘Wild denken, wild doen, wild genieten’. Eef Arnolds is gepensioneerd ecoloog. Hij heeft gewerkt voor het voormalige Biologisch Station te Wijster van de Universiteit Wageningen. Hij is auteur van ‘Weg van de natuur’, een boek over natuurbeleving en natuurfilosofie. Tegenwoordig is hij als vrijwilliger actief bij veldonderzoek in natuurgebieden voor paddenstoelen, planten, vogels en vlinders. Hij beheert tevens een eigen natuurreservaat van ruim 8 ha rond zijn huis bij Beilen, genaamd ‘Schepping’.
15.15 uur Vragen/discussie
16.30 uur Afsluiting