Bij Stichting Het Drentse Landschap is een aantal bijzondere initiatieven binnengekomen die in aanmerking komen voor de Harry de Vroome Penning. Deze penning wordt elke twee jaar uitgereikt aan projecten of mensen die een opvallende bijdrage (gaan) leveren aan de ontwikkeling van het landschap in Drenthe. Centraal daarbij staat een duurzame kwaliteitsbevordering van het landschap met behoud van de landschapskarakteristieke elementen. De openstelling van de inzendingen voor de Harry de Vroome Penning 2018 sluit op 30 april. Projecten of kandidaten kunnen tot die datum worden aangedragen bij Het Drentse Landschap.

Het gedachtegoed van Harry de Vroome
Harry de Vroome werkte als consulent landschapsbouw bij Staatsbosbeheer in Drenthe. Zijn hele leven stond in het teken van de natuur en het landschap. Het lukte hem op verschillende plekken, ondanks het feit dat het landschap aan allerlei veranderingen onderhevig was, de vorm van het Drentse landschap vast te houden. De Vroome heeft daarmee veel anderen geïnspireerd. Onder het motto ‘Landschap als blijvende bron van inspiratie’ wil Het Drentse Landschap met de uitreiking van de penning zijn gedachtegoed levend te houden.

Het Drentse Landschap wordt bij de uitreiking geadviseerd door de Werkgroep Harry de Vroome Penning. In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers van Het Drentse Landschap, Landschapsbeheer Drenthe, Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Staatsbosbeheer, B+O architecten, landschapsarchitect Frans Beune en kunstenaar Siemen Dijkstra.

Categorieën
Uitgangspunt voor het toekennen van de prijs is dat de belangen van natuur, landschap, erfgoed, kunst en architectuur in Drenthe gediend worden met het accent op de materiële aspecten ervan.

De prijs wordt in twee categorieën toegekend:
1 prijs van verdienste (beloning voor een idee, project of initiatief van personen/werkgroepen of organisaties die zich gedurende langere tijd voor natuur, landschap en/of erfgoed hebben ingezet)
2 aanmoedigingsprijs (beloning voor een jong, inspirerend en vernieuwend initiatief).

Op de website www.drentslandschap.nl is meer informatie te vinden over de criteria waaraan de inzendingen moeten voldoen. Hier is ook het standaardformulier te vinden dat gebruikt moet worden voor het aandragen van kandidaten of projecten.