hotel

WTC Hotel Leeuwarden

Heliconweg 52
8914 AT Leeuwarden
058 – 2334900

Sleepexperience de Klinze

Van Sminiaweg 32-36
9064 KC Oudkerk
058 – 2561050

Hotel-restaurant It Posthûs

Ds. R.H.Kuipersstraat 1
9111 HA Burdaard
0519 – 332809

Van der Valk Hotel Sneek

Burgemeester Rasterhofflaan 1
8606 KZ Sneek
0515 – 481818

De Abdij van Dokkum

Markt 30a
9101 LS Dokkum
0519 – 220350

Holland Inn Wolvega

Steenwijkerweg 52
8471 LC Wolvega
0561 – 618847

Hotel Restaurant Lunia

Molenhoek 2
8421 PG Oldeberkoop
0516 – 452555

Hotel Almenum

Kruisstraat 8-14
8861 EB Harlingen
06 25031173

Hotel Wymerts

Noard 37
8711 AB Workum
0515 – 540004

Hotel De Oude Schouw

Oudeschouw 6
8491 MP Oude Schouw (Akkrum)
0566 – 652125

Hotel Duhoux

Greate Buorren 4-8
9088 AE Wirdum
058 – 2551513

Hotel Restaurant Princenhof

Piet Miedemaweg 15
9264 TJ Earnewâld
0511 – 539206

Hotel Oostergoo

Nieuwe kade 1
9001 AE Grou
0566 – 621309

Hotel Herberg Joure

Zijl 1
8501 AZ Joure
0513 410 030

Hajé Hotel Joure

Klokmakkerij 1
8501 ZS Joure
0513 413 555

Van der Valk Drachten

Lavendelheide 4
9202 PD Drachten
0512 520 705

Aan het laden...