Stichting Het Drentse Landschap start op 14 november a.s. met de sloop van de aanbouw van de hervormde kerk in Bovensmilde. Het is het begin van een project waarin niet allen de aanbouw wordt herbouwd maar ook het interieur van de kerk geschikt wordt gemaakt voor allerlei activiteiten.

Eind 2010 heeft Het Drentse Landschap deze waterstaatskerk uit 1868 in Bovensmilde verworven. In 1995 werd de kerk vanwege zijn gaafheid en prachtige ligging tot rijksmonument verklaard. In 2015 heeft de stichting de nabijgelegen pastorie verkregen waardoor het ensemble van kerk en ambtswoning weer is hersteld. De pastorie is inmiddels gerenoveerd en verhuurd.
De aanbouw van de kerk bleek echter in zeer slechte staat te verkeren. Besloten werd om deze te slopen. Omdat de Protestantse gemeente weer voor diensten en activiteiten wil gaan gebruiken, wordt een nieuwe aanbouw gerealiseerd. Hiervoor is het nodig dat na de sloop de grond wordt verbeterd waarop de fundering wordt gerealiseerd. Het is de bedoeling dat de fundering voor de nieuwbouw voor de kerstvakantie gereed is. In het nieuwe jaar zal de opbouw verder worden voltooid.
Het vernieuwen van de aanbouw gaat gepaard met het verduurzamen van de kerk en het aanpassen van het interieur van de kerkzaal. De kerk krijgt na vele jaren haar oorspronkelijke functie weer terug als kerkgebouw. Daarnaast kan de kerk worden gebruikt voor allerlei activiteiten op cultureel en sociaal-maatschappelijk gebied. De werkzaamheden zullen wanneer alles volgens planning verloopt begin juni 2017 gereed zijn.