Stichting Het Drentse Landschap start op maandag 24 juli met de aanleg van een nieuwe natuurspeelplaats voor kinderen vlakbij Borger. De natuurspeelplaats maakt deel van het project ‘Herkenbaarheid beekdal Eeser Voorste Diep tussen Ees en Borger’.

Aannemer Hoornstra gaat voor de bouwvak het grondwerk uitvoeren. Er worden in het terrein enkele laagtes uitgegraven (max 30 cm diep) waardoor een plas-dras deel ontstaat met enkele speeleilanden. Na de bouwvak zal de inrichting van deze natuurspeelplaats verder worden uitgevoerd. Dan wordt ook het aanwezige wilgenstruweel gedund. Dit materiaal wordt vervolgens weer gebruikt voor speelattributen en hutten. Ook wordt er een waterpomp met stroomgoot geplaatst en zal er een zitplek van veldkeien worden aangelegd. Tenslotte worden er nog enkele houten speelobjecten gemaakt.

In de afgelopen jaren heeft Het Drentse Landschap regelmatig het verzoek gekregen om in het Hunzedal een natuurspeelplek voor kinderen in te richten. Eindelijk heeft de stichting gehoor kunnen geven aan deze wens van inwoners in het gebied. Heilien Tonckens en Ruud van Donkelaar van Groenadvies hebben het ontwerp voor de natuurspeelplaats gemaakt.

De financiering van dit project is mede tot stand gekomen door bijdragen van de Nationale Postcode loterij, Stichting Albino, gemeente Borger-Odoorn en giften van particulieren.