Stichting Het Drentse Landschap organiseert op dinsdag 4 februari a.s. in het Dorpshuis Klein Kruierij in De Groeve een informatiebijeenkomst over de stand van zaken rond het vorig jaar geopende natuurgebied Tusschenwater. Waterbedrijf Groningen en IVN Zuidlaren verzorgen ook een bijdrage aan de avond. Omwonenden en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Bij de ingebruikname van het gebied zijn regels voor het recreatief gebruik vastgesteld. Het nieuwe natuurgebied is, bijna een jaar na de ingebruikname, al bij velen bekend als wandelgebied. Reden voor Het Drentse Landschap om het recreatief gebruik te evalueren en, op grond van vragen en signalen, de regels voor recreatief gebruik bij te stellen. Tijdens de informatieavond zal Uko Vegter, hoofd van het team Natuur en Landschap van Het Drentse Landschap, ingaan op deze nieuwe regels.
Twee leden van IVN Zuidlaren (Dick Schoppers en Gerard Dekker) geven deze avond een korte presentatie waarbij wordt ingegaan op de aantrekkingskracht van Tusschenwater op vogels. Tevens zal een vertegenwoordiger van Waterbedrijf Groningen iets vertellen over zogenaamde winstroken.

Programma
19:00 uur inloop
19:30 uur Welkomstwoord Uko Vegter + uitleg stand van zaken na 1 jaar beheer Tusschenwater
19:45 uur Waterbedrijf Groningen over winstroken
20:00 uur IVN Zuidlaren over vogels in het gebied Tusschenwater
20:15 uur Gelegenheid tot vragen stellen
20:30 uur – 21:00 Informeel nazit

Over Tusschenwater
Tusschenwater is een deelproject in de realisatie van de Hunzevisie en één van de laatste schakels naar een natuurlijk Hunzedal. Tusschenwater is een project van én financieel mogelijk gemaakt door: provincie Drenthe, Waterschap Hunze en Aa’s, gemeente Tynaarlo, Het Drentse Landschap en Waterbedrijf Groningen. In april 2019 is het project Tusschenwater officieel afgerond en is het gebied opengesteld. Een prachtig natuurgebied met een, weer opnieuw, meanderende Hunze. De slingerende beek heeft z’n oorspronkelijke loop in het gebied weer terug, met aan beide zijden moeras-en graslandgebieden. Dit betekent meer ruimte voor waterberging en nieuwe kansen voor planten en dieren in het gebied. Inmiddels is het gebied bijna een jaar in gebruik en hebben nieuwe vogels het gebied gevonden, zoals de kluut en de krooneend. Ook dieren als de bever en otter krijgen de kans zich hier permanent te vestigen. Extra bijzonder is dat in dit deel van de Hunze ook drinkwater wordt gewonnen.

Praktische informatie
Wanneer: dinsdag 4 februari 2020; inloop vanaf 19:00 uur
Waar: Dorpshuis Klein Kruierij, Kruierij 9482 ZZ DE GROEVE