Vereniging De Hamerlanden en Stichting Het Drentse Landschap slaan de handen ineen en stellen de toekomst van Het Zandgat veilig. Een mooi voorbeeld van burgerparticipatie en natuurbehoud door, voor en met inwoners uit de buurt, ondersteund door een professionele natuurbeherende organisatie. De koopakte is inmiddels getekend; alle reden voor een feestje op 2 februari a.s.

Op zondag 2 februari 2020 zijn buurtbewoners vanaf 11:00 uur welkom in Brasserie de Semslanden in Kostvlies. Om 11:30 uur zijn er korte toespraken van wethouder Henk Heijerman van de gemeente Aa en Hunze, Hans Haerkens, voorzitter van vereniging De Hamerlanden en Sonja van der Meer, directeur van stichting Het Drentse Landschap. Om 11:50 uur vertrekt het gezelschap onder begeleiding van een dweilorkest naar het Zandgat voor de officiële opening. In Brasserie de Semslanden worden onder het genot van een hapje en een drankje de feestelijkheden afgesloten.

Het Zandgat bij Kostvlies
In december 2015 kwam er in het dorp Kostvlies een stukje natuur te koop van 4,5 ha waarin een zandafgraving ligt (dat plaatselijk bekend staat als Het Zandgat). Het perceel is gelegen aan de doorgaande weg in Kostvlies. Het Zandgat ligt op de oostflank van de Hondsrug. Omzoomd door een bos is als gevolg van een afgraving een meertje ontstaan met karakteristieke hoogteverschillen. Dit gebied is in de afgelopen jaren door de bewoners van Kostvlies gebruikt voor allerlei activiteiten. Wisselende eigenaren van het terrein wilden het van de hand doen en met het te koop zetten van het perceel werd het terrein afgesloten.

De inwoners van het dorp Kostvlies, gelegen in in de gemeente Aa en Hunze, besloten zich te verenigen om het gebied te behouden. Op 3 maart 2016 werd vereniging De Hamerlanden opgericht. Omdat het, in de ogen van de verkoper van het perceel, de vereniging niet snel genoeg lukt om financiering rond te krijgen gaat het eigendom over naar ASLB Holding BV te Venlo. De nieuwe eigenaar heeft plannen het Zandgat ten behoeve van karpervisserij te willen exploiteren. Het bestemmingsplan dwarsboomt die plannen. Reden voor de nieuwe eigenaar om het gebied uiteindelijk weer af te stoten.

Het perceel komt dus weer op de markt. Dit biedt de Vereniging De Hamerlanden, die inmiddels 100 leden telt, nieuw perspectief. Getriggerd door een van de doelstellingen van Stichting Het Drentse Landschap: ‘Natuurgebieden in stand te willen houden, te ontwikkelen en open te stellen waar mogelijk.’ besluit het bestuur van vereniging contact te leggen met de stichting met de vraag of zij een samenwerking aan willen gaan om dit unieke stukje natuur in Kostvlies te kunnen behouden.

Het Drentse Landschap heeft zich bijna twintig jaar geleden al eens ingezet om dit voormalig zandgat te verwerven maar door de hoge vraagprijs is het nooit tot serieuze onderhandelingen gekomen. Het verzoek van de vereninging spreekt de stichting enorm aan, zeker omdat het initiatief ‘gedragen’ wordt door de buurt. Ook de vrijwillige inzet rond het behoud en beheer van het gebied is bewonderenswaardig. Reden voor Het Drentse Landschap om samen met de vereniging op zoek te gaan naar mogelijkheden om de toekomstige eigendomssituatie veilig te stellen. Er is uiteindelijk een unieke constructie bedacht om het gebied gezamenlijk aan te kopen. De akte is inmiddels bij de notaris getekend. Reden om het veiligstellen van dit unieke stukje natuur door en voor de inwoners van Kostvlies met de betrokkenen te vieren. De verwachting is dat ook de natuur voordeel heeft van deze samenwerking.

De aankoop door Stichting Het Drentse Landschap en de vereniging De Hamerlanden van het Zandgat bij Kostvlies wordt mede mogelijk gemaakt door schenkingen van buurtbewoners en een bijdrage van de Postcodeloterij.

Tot slot komt het Zandgat in aanmerking voor een Leadersubsidie waarbij een boomgaard, een beweegtuin en een vlindertuin tezamen met de inzet van vele vrijwilligersuren zorg zullen dragen voor de promotie van een eco vriendelijke hotspot van bijzondere buurtactiviteiten.