Assen Zoemt

In het Duurzaamheidscentrum is gisteren een extra impuls gegeven aan de biodiversiteit. Honderden bezoekers werden tijdens het evenement Beleef de Zomer geïnformeerd over manieren om een bijdrage te leveren aan biodiversiteit. Zo werden er bijenhotels gemaakt en een nestelplaats voor de wilde bij ingericht.
Verschillende organisaties, waaronder Stichting Het Drentse Landschap, vroegen met dit evenement aandacht voor het behoud van insecten. Een aantal bedreigde insectensoorten, zoals de wilde bij, is bijzonder nuttig en verantwoordelijk voor onze voedselvoorziening.
Het evenement werd geopend door wethouder Janna Booij-Venekamp (portefeuille groen) met de onthulling van een bord waarmee de gemeente Assen zich heeft aangesloten bij Nederland Zoemt. Assen is daarmee erkend als ‘Bijvriendelijke gemeente” en dingt mee naar de titel “Bijvriendelijkste gemeente van Nederland”.
Biodiversiteit is één van de thema’s waar het Duurzaamheidscentrum in Assen zich sterk voor maakt.

Het Duurzaamheidscentrum is elke dag geopend van 9.00 tot 17.00 uur.
einde persbericht