Het wandelpad dat enkele jaren geleden in het kader van het project ‘Assen aan de Aa’ is aangelegd in de nabijheid van de Speenkruidflats in Assen Oost zal in loop van oktober worden aangepakt. Stichting Het Drentse Landschap werd door een buurbewoner gewezen op de verslechterde staat van het pad. Om te zorgen dat buurtbewoners, met name ook de minder mobiele die gebruik maken van rollator of rolstoel, weer optimaal gebruik kunnen maken van dit mooi gelegen wandelpad zal halfverharding op het pad worden aangebracht.

In januari 2019 heeft de gemeente Assen voor een periode van vier jaar het beheer over natuurterreinen en bossen in Assen aan Stichting Het Drentse Landschap overgedragen. Het gaat om ruim 400 hectare bos en natuurterreinen, waaronder o.a. het Asserbos, Twijfelveld, beekdal De Messchen en het Amelterbos. Hierdoor is Het Drentse Landschap de partij die het beheer van de natuurterreinen aanstuurt, aanspreekpunt is voor de bewoners, zorgt voor het vrijwilligersnetwerk en daarnaast de bewonersparticipatie vorm gaat geven.

Dat Het Drentse Landschap het aanspreekpunt met betrekking tot de natuurterreinen in Assen is onder de inwoners van Assen al behoorlijk bekend. Zo werd Het Drentse Landschap onlangs door een buurtbewoner uit Assen Oost benaderd over de begaanbaarheid van het wandelpad dat in de nabijheid van de Speenkruidflats ligt. Buurtbewoners maken geregeld gebruik van dit pad om een ommetje te maken door dit mooie beekdal. Omdat het zandpaadje steeds moeilijker met een rolstoel of rollator te berijden was werd gevraagd of hier iets aan gedaan kan worden. In overleg met de afdeling groenbeheer van de gemeente kwam het voorstel om dit pad te verbeteren door hier een halfverharding op aan te brengen, op dezelfde wijze als bij het pad wat langs de flats loopt. In de loop van het najaar zal met de werkzaamheden gestart worden.

Het betreffende wandelpad ligt in nabijheid van de Speenkruidflats in Assen Oost. In die omgeving liggen enkele beekdal perceeltjes, genaamd Ossenbroekloopje, welke in eigendom zijn van de gemeente Assen. Deels aan de rand hiervan is enkele jaren geleden in het kader van het project ‘Assen aan de Aa’ een zandpaadje aangelegd voor wandelaars. De buurtbewoner die het verzoek heeft neergelegd bij Het Drentse Landschap om dit pad aan te pakken is zeer tevreden met de snelle, door de gemeente aangedragen oplossing, en de aanpak van het begaanbaarheidsprobleem.