In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Bezoek het Noorden: de bepaler van deze algemene voorwaarden.
De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen en de klant waarop deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Over de producten:

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven in de webshop. Hier wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn.

Over de bestelling:

Bezoek het Noorden levert pas uit na ontvangst van betaling. Nadat de betaling is ontvangen wordt het product dezelfde dag uitgeleverd, mits het product voorradig is bij de leverancier, mocht dit niet het geval zijn, word dit gelijk doorgegeven via de mail of telefonisch, dan kan er gekeken worden naar een oplossing.

Prijzen:

Alle bij de artikelen genoemde prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW. Verzend/verpakkingskosten zijn, tenzij anders vermeld, niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
Bestellingen worden conform tarieven op basis van gewicht en land van begunstigde verzonden.

Over de levering:

Wij verzekeren je dat aan de verzending van je bestelling grote zorg is besteedt. streeft naar tevreden klanten. Mocht er onverhoopt een klacht zijn dan wordt Bezoek het Noorden daar graag van op de hoogte gebracht. Er kan dan met de klant naar een oplossing gezocht worden.

Over Privacy:

Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden getoond waardoor de privacy van de klant in het geding komt. Overige bepalingen: Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan geen aansprakelijkheid aanvaarden. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.