Hunebedcentrum

Sinds mei 2020 werken het Hunebedcentrum en Het Drentse Landschap nauw samen. Er worden
gezamenlijke activiteiten en excursies georganiseerd en is er in het Hunebedcentrum een
informatieplek ingericht over Het Drentse Landschap. Het Drentse Landschap zoekt extra
vrijwilligers om deze samenwerking uit te bouwen. Het gaat om ‘hosts’, excursieleiders en
evenement- en (gezins-)activiteitenbegeleiders.

Op maandagmiddag 7 februari a.s. is er in het
Hunebedcentrum een informatiebijeenkomst voor belangstellenden. Aanmelding kan via
info@drentslandschap.nl.


Het Hunebedcentrum en Het Drentse Landschap willen extra activiteiten ontwikkelen op de
Hondsrug en in het Hunzedal, een gebied dat grenst aan het museum. Daarnaast zijn er plannen om
de activiteiten in het museum verder uit te breiden. Daarbij gaat het met name om gezinsactiviteiten
in de weekenden.


In deze eerste fase gaan de nieuwe vrijwilligers deel uitmaken van het vrijwilligersteam van Het
Drentse Landschap. De vrijwilligersgroepen van beide partijen gaan echter nauw samenwerken. In de
toekomst is niet uit te sluiten dat beide vrijwilligersteams gaan fuseren.


Het Drentse Landschap is op zoek naar:


• Hosts (m/v), die de bezoekers ontvangen en informatie geven over Het Drentse Landschap
en het Hunebedcentrum.
• Gidsen (m/v), die excursies willen geven in het Hunzedal (o.a. de nieuwe natuurgebieden
Flesschenhals en Mandelanden) en in het Geopark De Hondsrug (o.a. Drouwenerzand en bij
diverse hunebedden en grafheuvels).
• Activiteitenbegeleiders (m/v), die activiteiten voor gezinnen met kinderen willen organiseren
en uitvoeren in of nabij het Hunebedcentrum.
• Evenement-vrijwilligers (m/v), die ingezet kunnen worden bij evenementen rond het
Hunebedcentrum. Denk hierbij aan het opzetten en afbreken van kraampjes of
tentoonstellingen, het ontvangen van gasten, het geven van voorlichting, het begeleiden van
activiteiten, ondersteunen bij de catering, etc.


Een vaste medewerker van Het Drentse Landschap, die zelf een aantal dagen per week op het
Hunebedcentrum aanwezig is zal de begeleiding van de vrijwilligers op zich nemen.
Informatiemiddag voor belangstellenden


Op maandag 7 februari a.s. in het Hunebedcentrum is er een informatiemiddag voor
belangstellenden. Er wordt uitleg gegeven over de verschillende functies en taken en wat het
vrijwilligerswerk in de praktijk gaat inhouden. Het aanmelden kan via: info@drentslandschap.nl t.a.v.
Hans Colpa.

Deel deze pagina