Diepstroeten

Het Drentse Landschap heeft samen met Hendrik Oosterveld circa 22 hectare bos- en weidegrond van zorgorganisatie Vanboeijen gekocht. Die grond is gelegen aan de rand van het woonpark Diepstroeten in Assen, langs de spoorlijn en de overgang naar het buitengebied van Anreep. Vanwege de ligging tussen de stad en het buitengebied heeft het gebied een directe betekenis voor de verbinding mens – natuur. Voor Vanboeijen en de kopende partijen dé reden om te zorgen dat dit unieke stuk natuur in Assen behouden kan blijven. Zowel voor cliënten bij Vanboeijen als bewoners van het woonpark Diepstroeten en andere Assenaren.

In 2019 heeft Vanboeijen Het Drentse Landschap de vraag gesteld of er belangstelling was voor in totaal circa 22 hectare grond, gelegen rond het woonpark Diepstroeten. Het Drentse Landschap zag in het aanbod van Vanboeijen een unieke kans om natuurgebied in Assen aan te kopen. Voor de aankoop was aanvullende externe financiering nodig. Het Drentse Landschap heeft in Hendrik Oosterveld iemand gevonden om zich samen in te zetten om dit stukje unieke natuur van Vanboeijen te kopen zodat het voor de toekomst behouden kan blijven.

Sonja van der Meer, directeur Stichting Het Drentse Landschap: “Wij zijn enorm blij met de gezamenlijke aankoop van dit stuk uniek natuurgebied aan de rand van Assen. Het biedt ons de gelegenheid om een natuurgebied met hoge natuurwaarden voor de toekomst te behouden. De ligging aan de rand van een woonwijk en het terrein van Vanboeijen maakt dit een mooi gebied om samen met omwonenden én de bewoners en cliënten bij Vanboeijen in op te trekken.”

Op 14 maart 2022 wordt de samenwerkingsovereenkomst getekend waarin Het Drentse Landschap, Hendrik Oosterveld en Vanboeijen hebben vastgelegd hoe zij het beheer van het unieke stuk natuur rond het woonpark Diepstroeten gaan vormgeven. De drie partijen hebben daarbij hetzelfde doel voor ogen: bescherming van de natuur en landschap in Drenthe en veiligstelling van het volledige waardevolle gebied van Vanboeijen. Met aandacht voor natuur, landschap, biodiversiteit en historie. Impliciet gaat het daarbij om het verbinden van het verleden, heden en de toekomst.

“Naast het behoud van de natuur, blijven de bewoners en cliënten bij Vanboeijen werken in het natuurpark voor bos- en weidewerkzaamheden in nauwe samenwerking met en onder verantwoordelijkheid van Het Drentse Landschap. dat is mooi werk voor deze bewoners en cliënten en sluit aan bij onze kerntaak: mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen en begeleiden vanuit deze overtuiging: Goed leven – Mooi werk – Met elkaar”, vertelt Johan Dusseljee, lid raad van bestuur Vanboeijen.

Hendrik Oosterveld: “Voor het gebied gelden drie gedeelde samenhangende uitgangspunten: behoud en ontwikkeling van de natuur- en landschapswaarden van het gebied, aandacht voor de cultuurhistorische waarden van het gebied en heel belangrijk, uitwerking van de menselijke betrokkenheid bij het gebied. Waarbij we met name ook bewoners van het aangrenzende woonpark Diepstroeten en in het bijzonder, de jeugd willen betrekken.”

Deel deze pagina