Schaapskooi Ruinen

Op donderdag 5 juli a.s. zal in het Duurzaamheidscentrum Assen de uitreiking van de Harry de Vroome Penning plaatsvinden.

De werkgroep Harry de Vroome van Het Drentse Landschap heeft uit alle inzendingen die zij dit jaar heeft mogen ontvangen, twee projecten genomineerd voor de gelijknamige penning. Dit zijn:

• Vereniging Historisch Anloo voor het Oorlogsmonument Anloo – Kniphorstbosch
• Stichting Drents Heideschaap voor de verbouwing/nieuwbouw van de Schaapskooi Ruinen

Meer informatie over de genomineerden is te vinden op www.drentslandschap.nl.

Waarom een penning?
Het Drentse Landschap reikt tweejaarlijks de Harry de Vroome Penning uit aan initiatieven of mensen die iets bijzonders voor de ontwikkeling van het landschap In Drenthe hebben gedaan of gaan doen. Centraal daarbij staat een duurzame kwaliteitsbevordering van landschap met behoud van landschapskarakteristieke elementen.

Harry de Vroome werkte als consulent landschapsbouw bij Staatsbosbeheer in Drenthe. Zijn hele leven stond in het teken van de natuur en het landschap. Ondanks dat het landschap aan allerlei veranderingen onderhevig was, wist Harry de Vroome op vele plekken het landschap haar vorm te laten behouden. Zijn inspirerende kracht was een voorbeeld voor velen die zich met het landschap bezighielden. Onder het motto ‘Landschap als blijvende bron van inspiratie’ tracht de Werkgroep Harry de Vroome van Het Drentse Landschap zijn gedachtegoed levendig te houden, door eens in de twee jaar de penning uit te reiken.

In 2016 is de penning uitgereikt aan Aleks Droog van Parklaan Landschapsarchitecten met zijn ontwerp “What’s behind” voor de geluidswal langs de A28 bij NP Dwingelderveld.

De penning wordt uitgereikt door Het Drentse Landschap op advies van de gelijknamige werkgroep. In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Drenthe, B+O Architecten en kunst, cultuur en bouw- en landschapsarchitectuur. Ali Edelenbosch is voorzitter van de werkgroep.


Het programma op 5 juli 2018 ziet er als volgt uit:
15.00 uur Inloop
15.15 uur Welkom door Ali Edelenbosch, voorzitter van de werkgroep Harry de Vroome Penning
15.25 uur Lezing Energietransitie en de impact op het landschap door Dirk Sijmons
16.05 uur Muzikaal intermezzo – Celtic Way (Janny Westervaarder Asselman)
16.15 uur Bekendmaking van de winnaar van de Harry de Vroome Penning
17.30 uur Afsluiting