Albert Bruins Slot
Albert Bruins Slot

De Raad van Toezicht van Stichting Het Drentse Landschap heeft in haar vergadering van 9 december j.l. Albert Bruins Slot als voorzitter benoemd. Hij volgt hiermee Ali Edelenbosch op die afscheid neemt omdat haar statutair bepaalde bestuursperiode van 12 jaren erop zit. Zij is daarmee de langstzittende voorzitter van de Raad van Toezicht en dit ‘record’ zal zij ook blijven houden aangezien in de nieuwe statuten is opgenomen dat de maximale zittingstermijn voor leden van de Raad van Toezicht, twee keer een periode van vier jaar is.

Ali Edelenbosch
Ali Edelenbosch

 

Ali Edelenbosch heeft zich in de afgelopen 12 jaar met enorm veel enthousiasme en grote gedrevenheid ingezet voor Stichting Het Drentse Landschap. Een van de grootste projecten waar zij in haar bestuursperiode, en zelfs al daarvoor in de tijd dat zij gedeputeerde was, aan heeft gewerkt is de uitvoering van de Hunze-visie. Zelf zegt zij daarover: “Ik vind dat toch wel een voorbeeld van iets dat aan een tekentafel is bedacht en dan uiteindelijk uitgevoerd kan worden als je je daar langdurig voor blijft inspannen. Tuurlijk was ik trots als er weer een stukje van de Hunze klaar was. Er zijn echter nog wel wat hectares nodig. Ik zou willen dat de gemeenten die daar inliggen gewoon heel strikt zijn en dat beschermen en zorgen dat dat zo snel mogelijk bij de terreinbeheerders komt, om daar ook natuur van te kunnen maken en in te kunnen richten.”

Albert Bruins Slot, de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van het Drentse Landschap, gaat in maart 2020 met pensioen en treedt dan terug als voorzitter van het College van Bestuur van het ROC Drenthe College te Assen, Emmen en Meppel. “Het mooie van die nieuwe fase, ik krijg een heel andere agenda, en die ga ik niet vullen met reizen. Ik ga een paar dingen doen, en het voorzitterschap is er eentje van. Ik denk dat voor de toekomst van Nederland en voor ons voortbestaan de natuur cruciaal is. Daar wil ik graag mijn bijdrage aan leveren. Ik beschouw het als een voorrecht dat ik een aantal jaren aan de organisatie mag bijdragen.”

Naast Ali Edelenbosch neemt ook Gea Bijlsma, algemeen lid van de Raad van Toezicht, afscheid van de Stichting. Bernadette Wakkerman en Niek Kuizenga treden toe als nieuwe leden van de RvT.

Over Stichting Het Drentse Landschap

Het Drentse Landschap is in 1934 opgericht. Stichting Het Drentse Landschap zet zich in voor de bescherming van de natuur en het erfgoed in Drenthe. De stichting heeft de zorg over 9.200 hectare natuur, ruim 310 monumentale gebouwen, 22 hunebedden, 3 verdedigingsschansen en vele archeologische objecten, zoals grafheuvels. Het Drentse Landschap vindt het van belang dat er groot draagvlak is voor de bescherming van de natuur, het landschap en de cultuur in Drenthe. Als provinciale trust werkt de stichting er voortdurend aan om haar positie te versterken bij zowel politiek, overheden als aanverwante organisaties. De dagelijkse leiding van de Stichting is in handen van de directeur/bestuurder. Die wordt daarbij ter zijde gestaan door het Managementteam. De wettelijke taken, de controle, het toezicht en de raadgevende/adviserende rol wordt vervuld door de Raad van Toezicht.