Schaapskooi Ruinen

Bij Stichting Het Drentse Landschap zijn al een aantal bijzondere initiatieven binnengekomen die meedingen voor de Harry de Vroome Penning 2021. In 2020 is besloten de uitreiking door te schuiven naar 2021. De inzendingen die vorig jaar ontvangen zijn worden meegenomen in de procedure voor 2021. De Harry de Vroome Penning wordt tweejaarlijks uitgereikt aan inspirerende projecten of initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van het landschap in Drenthe. Centraal daarbij staat een duurzame kwaliteitsverbetering van het landschap. Dit kan gaan om landschappelijk goed ingepaste projecten, gebouwen/bouwwerken of infrastructuur. De openstelling van de inzendingen voor de Harry de Vroome Penning 2021 sluit op 15 mei. Projecten of kandidaten kunnen tot die datum worden aangedragen bij Het Drentse Landschap.

 

Het gedachtegoed van Harry de Vroome

Harry de Vroome werkte als consulent landschapsbouw bij Staatsbosbeheer in Drenthe. Zijn hele leven stond in het teken van de natuur en het landschap. Het lukte hem op verschillende plekken, ondanks het feit dat het landschap aan allerlei veranderingen onderhevig was, de vorm van het Drentse landschap vast te houden. In het Drentsche Aa gebied bijvoorbeeld heeft hij weten te voorkomen dat er rigoureuze ingrepen zouden plaatsvinden. Zijn inspirerende ontwerpende kracht was een voorbeeld voor velen die zich met het landschap bezighielden en houden. Onder het motto ‘Landschap als blijvende bron van inspiratie’ wil Het Drentse Landschap met de uitreiking van de penning zijn gedachtegoed levend te houden.

De Harry de Vroome Penning wordt door stichting Het Drentse Landschap uitgereikt op advies van de Werkgroep Harry de Vroome. Hierin zitten vertegenwoordigers van DAAD architecten, Stichting Het Drentse Landschap, Landschapsbeheer Drenthe, Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Drenthe en Staatsbosbeheer. Ook landschapsarchitect Frans Beune en kunstenaar Siemen Dijkstra maken deel uit van de werkgroep.

Categorieën

Uitgangspunt voor het toekennen van de prijs is dat de belangen van natuur, landschap, erfgoed, kunst en architectuur in Drenthe gediend moeten worden met het accent op de ruimtelijke aspecten ervan.

Er zijn twee categorieën, te weten:

Prijs voor een toonaangevend en inspirerend idee, project of initiatief dat bijdraagt aan de ontwikkeling van het landschap, de natuur en/of het (culturele)erfgoed in Drenthe

Aanmoedigingsprijs als beloning voor een jong, inspirerend en vernieuwend initiatief

Tot 15 mei a.s. kunnen projecten, ideeën of initiatieven die in aanmerking komen voor de penning 2021 voorgedragen worden. Op de website www.drentslandschap.nl/harry-de-vroome is meer informatie te vinden over de criteria waaraan de inzendingen moeten voldoen. Hier is ook een formulier te downloaden dat gebruikt moet worden voor het aandragen van de projecten of initiatieven.

Eerder winnaars van de Harry de Vroome penning

2018 – Stichting Drents Heideschaap voor de nieuwbouw van de schaapskooi in Ruinen.
2016 – Landschapsarchitect Aleks Droog van Parklaan Landschapsarchitecten voor de geluidwal langs en het ecoduct over de A28 ter plaatse van het Dwingelderveld.
2014 – Architect Cor Kalfsbeek en landschapsarchitect Ank Bleeker voor hun samenwerking bij de realisatie van nieuwe landgoederen in Drenthe.