Het bestuur van de Stichting Harry de Vroome penning heeft gemeend om Jan Grotenhuis ter gelegenheid van zijn afscheid als ambtenaar van de provincie Drenthe, de Harry de Vroome Penning uit te reiken. Dit gebeurde tijdens zijn afscheid op donderdag 6 september in Meursinge te Westerbork. Hij ontvangt de penning omdat hij zijn leven lang in werk en vrije tijd met hoofd en hart heeft ingezet voor de natuur.

De inzet van Jan Grotenhuis gebeurde vaak met klinkende resultaten. Natuur en landschap in Drenthe hadden zich geen betere pleitbezorger kunnen wensen. Bijna dertig jaar was hij in dienst van het provinciaal bestuur van de provincie Drenthe. Adviserend en uitvoerend, pragmatisch, maar altijd met het ideaal voor ogen: natuurbehoud en natuurontwikkeling.

De bestuurlijke omgeving waarin hij werkte met al haar regels en regelingen heeft hem niet losgezongen van zijn wortels: hij begon en hij eindigt zijn loopbaan bij het provinciaal bestuur als natuurbeschermer. Zijn werk en hobby’s vloeiden in elkaar over zonder dat er sprake was van belangenverstrengeling, eerder waren ze elkaars inspiratiebron. Hij heeft een fijnmazig en uitgebreid netwerk verworven door zijn jarenlange inspanningen, enthousiasme en doorzettingsvermogen. Alles ten bate van natuur en landschap in Drenthe en daarmee voor de Drentse samenleving als geheel.

Zijn doelgerichtheid en pragmatisme bij het dienen van de natuur past helemaal in de traditie van Harry de Vroome. Harry de Vroome werkte als consulent landschapsbouw bij Staatsbosbeheer in Drenthe. Zijn hele leven stond in het teken van de natuur en het landschap. Ondanks dat het landschap aan allerlei veranderingen onderhevig was, wist Harry de Vroome op vele plekken het landschap haar vorm te laten behouden. Zijn inspirerende kracht was een voorbeeld voor velen die zich met het landschap bezighielden. Onder het motto ‘Landschap als blijvende bron van inspiratie’ tracht de Werkgroep Harry de Vroome van Het Drentse Landschap zijn gedachtegoed levendig te houden, door eens in de twee jaar de penning uit te reiken. Eerder dit jaar, op 5 juli jl., is de Harry de Vroome Penning uitgereikt aan Stichting Drents Heideschaap voor de verbouwing/nieuwbouw van de Schaapskooi Ruinen.

De penning wordt uitgereikt door Het Drentse Landschap op advies van de gelijknamige werkgroep. In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Drenthe, architecten en kunst, cultuur en bouw- en landschapsarchitectuur. Ali Edelenbosch, voorzitter van de werkgroep, heeft de oorkonde en de extra penning 2018 vandaag met trots en erkentelijkheid uitgereikt aan Jan Grotenhuis.