Voor de kansrijke weidevogelgebieden in Drenthe is Landschapsbeheer Drenthe op zoek naar mensen die willen aansluiten als vrijwillig weidevogelbeschermer. Dankzij de extra financiële middelen van de provincie Drenthe en de betrokkenheid van agrariërs is de uitbreiding gewenst. Om het seizoen goed te starten wordt op dinsdag 27 februari een cursus georganiseerd voor nieuwe vrijwilligers. Helpt u ook mee? Meld u dan nu aan via de agenda op www.lbdrenthe.nl.

 

Jaarlijks zijn ongeveer 450 vrijwilligers in de weer om kuikens van bijvoorbeeld de tureluur, de wulp en de grutto een goede start te geven. Op terreinen van zo’n 700 agrariërs worden nesten opgespoord en beschermingsmaatregelen getroffen. De inzet van de vrijwilligers, de betrokken agrariërs en de juiste beheersmaatregelen zijn essentieel gebleken bij de ondersteuning van de weidevogels.

 

Een goed begin is het halve werk

Om nieuwe vrijwilligers goed op weg te helpen organiseert Landschapsbeheer Drenthe een cursus weidevogelbescherming. In twee avonden leert u meer over de weidevogels, de populaties, landbouw, opsporen van legsels, beschermingsmaatregelen en de organisatie van het vrijwilligerswerk. De cursus vindt plaats op dinsdag 27 februari en dinsdag 6 maart, om 19.30 uur in Het Wapen van Exloo, Hoofdstraat 8, 7875 AC in Exloo.

 

Omdat het echte beschermen in de praktijk begint, worden nieuwe vrijwilligers gekoppeld aan ervaren mensen. Als vrijwillig weidevogelbeschermer bent u één dagdeel per week beschikbaar van half maart tot half juni. Momenteel worden vooral vrijwilligers gezocht die in de kansrijke gebieden in de Veenkoloniën, het Hunzedal en/of in Ruinen/Ruinerwold aan de slag willen. Draagt u de weide- en akkervogels een warm hart toe en heeft u dit voorjaar wat vrije tijd te besteden? Geef u dan op!

 

Opgeven

Wilt u zich opgeven voor de cursus? Ga dan naar de agenda op www.lbdrenthe.nl en vul het inschrijfformulier in. Deelname aan de cursus is gratis. Voor meer informatie over het beschermingswerk kunt u contact opnemen met Jaap van Gorkum, j.vangorkum@lbdrenthe.nl (06 507 441 15)

 

De weidevogelbescherming wordt mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van de provincie Drenthe en de Nationale Postcode Loterij.