Kinderdirecteur Veronique Meijer van Het Drentse Landschap overhandigt op dinsdag 18 december om 16:30 uur op het Provinciehuis te Assen, de eerste twee exemplaren van het 100ste nummer van het Kwartaalblad aan commissaris van de Koning Jette Klijnsma en gedeputeerde Henk Jumelet.

Op 21 december 1993 ging een vertegenwoordiging van Het Drentse Landschap per postkoets naar de Gasterse Duinen om het eerste exemplaar van het kwartaalblad te overhandigen aan de burgemeester van de toenmalige gemeente Anloo, de heer Munniksma. Vijfentwintig jaar later, op dinsdag 18 december, gaat directeur Sonja van der Meer, samen met kinderdirecteur en hunebedambassadeur Veronique Meijer, naar het provinciehuis om exemplaren van het 100ste nummer uit te reiken aan commissaris van de Koning, Jette Klijnsma en gedeputeerde Henk Jumelet.

Met het Kwartaalblad informeert Het Drentse Landschap inmiddels al 25 jaar haar achterban en andere geïnteresseerden over het werk van de stichting en aanverwante zaken. Het 100ste nummer is een speciale, dikkere editie, dat het jubileumjaar van de stichting inluidt. In 2019 viert Het Drentse Landschap het feit dat zij 85 jaar geleden is opgericht. Gedurende het hele jaar zullen er tal van evenementen en activiteiten worden georganiseerd om dit te vieren. Zo zal op 23 juni in Orvelte een groots jubileumfestival plaatsvinden en wordt op 21 september vanuit Zuidlaren een wandelevenement georganiseerd.

Als provinciale trustorganisatie maakt Het Drentse Landschap zich al vanaf haar oprichting in 1934, sterk voor het behoud van historisch waardevolle objecten en natuurlijke schoonheid. Anno 2018 heeft de stichting de zorg over bijna 9.000 hectare natuur, ruim 270 gebouwen, 22 hunebedden en vele archeologische objecten, zoals grafheuvels. Het stichting draagt met haar werk bij aan de culturele, toeristische en economische versterking van de provincie door de haar toevertrouwde objecten en natuurgebieden in stand te houden, te ontwikkelen en, waar mogelijk, open te stellen.