De Dollard was tot in de veertiende eeuw bewoond land onder invloed van een wispelturige Waddenzee. Vanaf de Marcellusvloed in 1362 nam het water regelmatig bezit van de Dollard. Als de zee zich terugtrok, volgden inpolderingen.

In 1953 bereikte de Dollard zijn huidige omvang. Na het afsluiten van de Zuiderzee en de Lauwerszee is dit nog de enige zeearm in het Nederlandse waddengebied.

De Dollard is een van de laatste Europese brakwater getijdenlandschappen. Dit dynamische natuurgebied bestaat uit polders, kwelders, slikken en zout- en zoet water. Trekvogels rusten hier uit en zoeken naar voedsel, dat volop voorradig is. Kluten, tureluurs en visdiefjes broeden op de kwelders. In de winter treft u hier vogels die van winderige open vlaktes houden, zoals de slechtvalk, ruigpootbuizerd en sneeuwgors.

    Contact

  1. Dallingeweersterweg 30
  2. 9947 TB Termunten
  3. t: 0596 – 601880 (Groninger Landschap)