ecoduct A28

De Harry de Vroome 2016 is dit jaar door Het Drentse Landschap uitgereikt aan de geluidwal langs en het ecoduct over de A28 ter plaatse van het Dwingelderveld.  Landschapsarchitect Aleks Droog  van Parklaan Landschapsarchitecten ontving de penning op 7 juli van voorzitter Ali Edelenbosch. “Met zijn inzichten, zijn visie en zijn overtuiging is dit indrukwekkende project gerealiseerd”, aldus Edelenbosch.

In het juryrapport staat verder:

“Met het ontwerp “What’s behind” wordt de kwaliteit van het landschap  versterkt, wordt het gebied stiller gemaakt en wordt het wegbeeld van de A28 als kwaliteit aangegeven. Het gaat hier om de samenhang van de geluidswal, de middenberm, het uitzichtpunt en het ecoduct.

De inrichting van de geluidwal en de middenberm van de A28 is op een unieke samenhangende wijze vormgegeven en weerspiegelt de natuur die zich achter de wal bevindt. De wal heeft een bosgedeelte en heidegedeelte, die inspelen op het omliggende en achterliggende landschap. De gevarieerde glooiingen van de wal sluiten prachtig aan bij de accidentatie van het stuifzandlandschap en naadloos bij het gevarieerde bos- en heidelandschap van het Dwingelderveld.

Het uitzichtpunt is als een beeldmerk van het Dwingelderveld vormgegeven en geeft een spectaculair uitzicht over het natuurlijk vormgegeven snelweglandschap. De A28 snijdt als een vlijmscherp mes door de natuur.

De vernatting en verschraling van de middenberm van de A28 geeft dit natuurlandschap extra cachet en etaleert de natte heide die zich ook achter de wal bevindt. De stilte achter de wal is indrukwekkend.

Het ecoduct is één vloeiend geheel met het glooiende natuurlandschap van de wal en maakt een lichtvoetige indruk met zijn smalle getoogde doorgangen voor de beide hoofdrijbanen en de parallelweg. Dat deze rijbanen als aparte tunnelviaducten door het grondlichaam zijn gevoerd is een architectonische verdienste.

De vernieuwing van het project schuilt in de verweving van snelweglandschap en natuurlandschap. Daar waar in de regel een geluidswal een technische akoestische voorziening is en zich manifesteert als een saaie rijkswaterkering, is hier de uitdaging opgepakt om de geluidwal op te nemen in het natuurbeeld van het Dwingelderveld

 

Waarom een penning?

Het Drentse Landschap reikt tweejaarlijks de Harry de Vroome Penning uit aan initiatieven of mensen die iets bijzonders voor de ontwikkeling van het landschap In Drenthe hebben gedaan of gaan doen. Centraal daarbij staat een duurzame kwaliteitsbevordering van landschap met behoud van landschapkarakteristieke elementen.

 

Informatie over Harry de Vroome

Harry de Vroome werkte als consulent landschapsbouw bij Staatsbosbeheer in Drenthe. Zijn hele leven stond in het teken van de natuur en het landschap. Ondanks dat het landschap aan allerlei veranderingen onderhevig was, wist Harry de Vroome op vele plekken het landschap haar vorm te laten behouden. Zijn inspirerende kracht was een voorbeeld voor velen die zich met het landschap bezighielden. Onder het motto ‘Landschap als blijvende bron van inspiratie’ tracht de Werkgroep Harry de Vroome van Het Drentse Landschap zijn gedachtegoed levendig te houden, door eens in de twee jaar de penning uit te reiken. De penning wordt uitgereikt door Het Drentse Landschap op advies van de gelijknamige werkgroep. In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Drenthe, B+O Architecten en kunst, cultuur en bouw- en landschapsarchitectuur. Ali Edelenbosch is voorzitter van de werkgroep.